{"routing": {"location": {"pathname": "/resume/f9bcfdf0ff029ce3650039ed1f427a78766c37", "search": "", "hash": "", "key": "0chsku"}}, "applicantNegotiations": {"topicList": [], "total": null, "paging": null, "filterInUse": "all"}, "applicantNegotiationsActionsData": {"deleteAction": {}, "filters": [], "filterByStatus": [], "backUrl": "", "order": {}}, "applicantEmployersNegotiationStats": {"employer-negotiation-stats": []}, "applicantEmployerManagersActivity": [], "applicantSuitableVacancies": [], "applicantPaymentServices": [], "vacanciesShort": {"vacanciesList": [], "total": null}, "vacancyConstructor": {"vacancyBrandedTemplates": [], "expirationTime": null}, "vacancyConstructorTemplate": {"pictures": {"TOP": {}, "BOTTOM": {}}, "visibleCropImagePopup": false, "imageCropSettings": {}}, "vacancyConstructorMobilePreview": {"templateId": null}, "trl": {"RU": {"resume.employer.notexists": "\u041d\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430. \u041f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u0441\u043a\u0440\u044b\u043b \u0438\u043b\u0438 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0438\u043b \u044d\u0442\u043e \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435", "rb.view.newresume": "\u041d\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435", "resumeView.anonymous.access": "\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u043d\u0430\u044f \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0430 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0437\u0430\u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c.", "resumeView.anonymous.register": "\u0417\u0430\u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f", "rb.edit.metro.m": "\u043c.", "resumeConverter.gender.male": "\u041c\u0443\u0436\u0447\u0438\u043d\u0430", "resumeConverter.gender.female": "\u0416\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u0430", "resumeConverter.gender.unknown": "\u041f\u043e\u043b \u043d\u0435 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d", "resumeConverter.born.male": "\u0440\u043e\u0434\u0438\u043b\u0441\u044f", "resumeConverter.born.female": "\u0440\u043e\u0434\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c", "resumeConverter.born.unknown": "\u0440\u043e\u0434\u0438\u043b\u0441\u044f", "rb.no_relocation.male": "\u043d\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u043a \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0437\u0434\u0443", "rb.relocation_desirable.male": "\u0445\u043e\u0447\u0443 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0445\u0430\u0442\u044c", "rb.relocation_possible.male": "\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u043a \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0437\u0434\u0443", "rb.no_relocation.female": "\u043d\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0430 \u043a \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0437\u0434\u0443", "rb.relocation_desirable.female": "\u0445\u043e\u0447\u0443 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0445\u0430\u0442\u044c", "rb.relocation_possible.female": "\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0430 \u043a \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0437\u0434\u0443", "rb.no_relocation.unknown": "\u043d\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u043a \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0437\u0434\u0443", "rb.relocation_desirable.unknown": "\u0445\u043e\u0447\u0443 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0445\u0430\u0442\u044c", "rb.relocation_possible.unknown": "\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u043a \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0437\u0434\u0443", "rb.businessTripReadiness.never.male": "\u043d\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u043a \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u043c", "rb.businessTripReadiness.ready.male": "\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u043a \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u043c", "rb.businessTripReadiness.sometimes.male": "\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u043a \u0440\u0435\u0434\u043a\u0438\u043c \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u043c", "rb.businessTripReadiness.never.female": "\u043d\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0430 \u043a \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u043c", "rb.businessTripReadiness.ready.female": "\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0430 \u043a \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u043c", "rb.businessTripReadiness.sometimes.female": "\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0430 \u043a \u0440\u0435\u0434\u043a\u0438\u043c \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u043c", "rb.businessTripReadiness.never.unknown": "\u043d\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u043a \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u043c", "rb.businessTripReadiness.ready.unknown": "\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u043a \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u043c", "rb.businessTripReadiness.sometimes.unknown": "\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u043a \u0440\u0435\u0434\u043a\u0438\u043c \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u043c", "interval.years.0": "\u0433\u043e\u0434", "interval.years.1": "\u0433\u043e\u0434\u0430", "interval.years.2": "\u043b\u0435\u0442", "interval.months.0": "\u043c\u0435\u0441\u044f\u0446", "interval.months.1": "\u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430", "interval.months.2": "\u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432", "lang.day.1": "\u0434\u0435\u043d\u044c", "lang.day.2": "\u0434\u043d\u044f", "lang.day.5": "\u0434\u043d\u0435\u0439", "date.today.lowercase": "\u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f", "date.yesterday.lowercase": "\u0432\u0447\u0435\u0440\u0430", "mobile.date.at": "\u0432", "calendar.genitive.month.0": "\u044f\u043d\u0432\u0430\u0440\u044f", "calendar.genitive.month.1": "\u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u044f", "calendar.genitive.month.2": "\u043c\u0430\u0440\u0442\u0430", "calendar.genitive.month.3": "\u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044f", "calendar.genitive.month.4": "\u043c\u0430\u044f", "calendar.genitive.month.5": "\u0438\u044e\u043d\u044f", "calendar.genitive.month.6": "\u0438\u044e\u043b\u044f", "calendar.genitive.month.7": "\u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0430", "calendar.genitive.month.8": "\u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f", "calendar.genitive.month.9": "\u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f", "calendar.genitive.month.10": "\u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f", "calendar.genitive.month.11": "\u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u044f", "rb.edit": "\u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c", "rb.empty.add": "\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c...", "rb.title.position": "\u0416\u0435\u043b\u0430\u0435\u043c\u0430\u044f \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438 \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u0430", "rb.title.experience": "\u041e\u043f\u044b\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b", "rb.title.personal": "\u0418\u043c\u044f, \u0432\u043e\u0437\u0440\u0430\u0441\u0442, \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434", "rb.title.contacts": "\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u044b", "rb.title.photo": "\u0424\u043e\u0442\u043e", "rb.title.education": "\u041e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435", "rb.title.additional": "\u0413\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e, \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0432 \u043f\u0443\u0442\u0438 \u0434\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b", "resume.hiddenFields.photo": "\u0424\u043e\u0442\u043e \u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e \u0441\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c", "rb.photo.change": "\u0418\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u0444\u043e\u0442\u043e", "rb.edit.addPhoto": "\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0444\u043e\u0442\u043e", "resume.hiddenFields.name": "\u0424\u0418\u041e \u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e \u0441\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c", "resume.hiddenFields.phones": "\u0422\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d \u0441\u043a\u0440\u044b\u0442 \u0441\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c", "rb.view.preferredcontact": "\u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u043c\u044b\u0439 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438", "rb.view.phone.notVerified.applicant": "\u0412\u0430\u0448 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d. \u0420\u0430\u0431\u043e\u0442\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0447\u0430\u0449\u0435 \u0437\u0432\u043e\u043d\u044f\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u0430.", "rb.view.phone.verified": "\u0421\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u043b \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d", "rb.view.phone.verified.applicant": "\u0422\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d", "rb.view.phone.notVerified.applicant.verify": "\u041f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u0442\u044c \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d", "resume.hiddenFields.email": "\u042d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u0430\u044f \u043f\u043e\u0447\u0442\u0430 \u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u0430 \u0441\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c", "rb.personalsites.icq": "ICQ", "rb.personalsites.skype": "Skype", "rb.personalsites.facebook": "Facebook", "rb.personalsites.moi_krug": "\u041c\u043e\u0439 \u043a\u0440\u0443\u0433", "rb.personalsites.freelance": "Free-lance", "rb.personalsites.livejournal": "LiveJournal", "rb.personalsites.linkedin": "LinkedIn", "rb.personalsites.personal": "\u0414\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u0441\u0430\u0439\u0442", "employer.resume.updated": "\u0420\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043e", "topbuttons.resume.download": "\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435", "resume_converter.doc": ".doc", "resume_converter.rtf": ".rtf", "resume_converter.pdf": ".pdf", "resume_converter.txt": ".txt", "resume_converter.MSWord": "Microsoft Word", "resume_converter.AdobeReader": "Adobe Reader", "resume_converter.Notepad": "\u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0439 \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442", "topbuttons.resume.print": "\u0420\u0430\u0441\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u0430\u0442\u044c \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435", "topbuttons.resume.delete": "\u0423\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435", "resumeList.actionline.delete": "\u0423\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c", "resume.delete.modal.header": "\u0423\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435", "resume.delete.modal.text.1": "\u041e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e.", "resume.delete.modal.text.2": "\u0412\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c. \u041e\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e \u043d\u0438\u043a\u043e\u043c\u0443, \u043a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0432\u0430\u0441, \u0434\u043e \u0442\u0435\u0445 \u043f\u043e\u0440, \u043f\u043e\u043a\u0430 \u0432\u044b \u043d\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u0435\u0433\u043e.", "resume.delete.modal.button.hide": "\u0421\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435", "resume.delete.modal.button.confirm": "\u0423\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c", "resume.delete.modal.button.cancel": "\u041e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c", "topbuttons.resume.lang.RU": "\u041f\u043e-\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438", "topbuttons.resume.lang.EN": "In English", "topbuttons.resume.lang.UA": "\u0423\u043a\u0440\u0430\u0457\u043d\u0441\u044c\u043a\u043e\u044e", "topbuttons.resume.lang.AZ": "Az\u0259rbaycanca", "topbuttons.resume.lang.KZ": "\u049a\u0430\u0437\u0430\u049b\u0448\u0430", "resume.employment.title": "\u0417\u0430\u043d\u044f\u0442\u043e\u0441\u0442\u044c: ", "employment.lowercase.full": "\u043f\u043e\u043b\u043d\u0430\u044f \u0437\u0430\u043d\u044f\u0442\u043e\u0441\u0442\u044c", "employment.lowercase.part": "\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u0430\u044f \u0437\u0430\u043d\u044f\u0442\u043e\u0441\u0442\u044c", "employment.lowercase.project": "\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043d\u0430\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430", "employment.lowercase.volunteer": "\u0432\u043e\u043b\u043e\u043d\u0442\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e", "employment.lowercase.probation": "\u0441\u0442\u0430\u0436\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430", "resume.workSchedule.title": "\u0413\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b: ", "schedule.lowercase.full_day": "\u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c", "schedule.lowercase.fullDay": "\u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c", "schedule.lowercase.fly_in_fly_out": "\u0432\u0430\u0445\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434", "schedule.lowercase.flyInFlyOut": "\u0432\u0430\u0445\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434", "schedule.lowercase.FLY_IN_FLY_OUT": "\u0432\u0430\u0445\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434", "schedule.lowercase.flexible": "\u0433\u0438\u0431\u043a\u0438\u0439 \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a", "schedule.lowercase.shift": "\u0441\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a", "schedule.lowercase.remote": "\u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430", "USD": "USD", "AZN": "AZN", "KZT": "KZT", "UAH": "\u0433\u0440\u043d.", "BYR": "\u0431\u0435\u043b.\u00a0\u0440\u0443\u0431.", "RUR": "\u0440\u043e\u0441.\u00a0\u0440\u0443\u0431.", "EUR": "EUR", "KGS": "KGS", "UZS": "\u0441\u0443\u043c", "GEL": "GEL", "resume.hiddenFields.experience": "\u041c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e \u0441\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c", "resume.tillToday": "\u043f\u043e\u00a0\u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0435\u0435\u00a0\u0432\u0440\u0435\u043c\u044f", "month.1": "\u042f\u043d\u0432\u0430\u0440\u044c", "month.2": "\u0424\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u044c", "month.3": "\u041c\u0430\u0440\u0442", "month.4": "\u0410\u043f\u0440\u0435\u043b\u044c", "month.5": "\u041c\u0430\u0439", "month.6": "\u0418\u044e\u043d\u044c", "month.7": "\u0418\u044e\u043b\u044c", "month.8": "\u0410\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442", "month.9": "\u0421\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044c", "month.10": "\u041e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044c", "month.11": "\u041d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044c", "month.12": "\u0414\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u044c", "company.employer.industries.open": "... \u041f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u0435\u0449\u0435", "rb.title.keySkills": "\u041a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u044b\u0435 \u043d\u0430\u0432\u044b\u043a\u0438", "resume.endorsement.voted": "\u041f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u0432\u0448\u0438\u0435 \u043d\u0430\u0432\u044b\u043a", "resume.endorsement.share": "\u041f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430\u0432\u044b\u043a\u0438, \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0432 \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u0433\u0430\u043c \u0438 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u043c \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0430\u043c.", "resume.endorsement.share.link": "\u041f\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u043e\u0439", "resume.endorsement.visibility.message": "\u041f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430\u0432\u044b\u043a\u0438, \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0432 \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u0433\u0430\u043c \u0438 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u043c \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0430\u043c. \u0414\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u0442\u044c \u0432\u0438\u0434\u043d\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0443.", "resume.endorsement.visibility.change": "\u041e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435 \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0443 \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0443", "resume.endorsement.visibility.warning.message": "\u0422\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0443 \u2014 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0432", "resume.endorsement.visibility.warning.change": "\u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0430\u0445 \u0432\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438.", "rb.title.driverExperience": "\u041e\u043f\u044b\u0442 \u0432\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f", "resume.block.hasVehicle": "\u0418\u043c\u0435\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c", "resume.block.driverLicenseTypes": "\u041f\u0440\u0430\u0432\u0430 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0438", "driverLicenseTypes.A": "A", "driverLicenseTypes.B": "B", "driverLicenseTypes.C": "C", "driverLicenseTypes.D": "D", "driverLicenseTypes.E": "E", "driverLicenseTypes.BE": "BE", "driverLicenseTypes.CE": "CE", "driverLicenseTypes.DE": "DE", "driverLicenseTypes.TM": "Tm", "driverLicenseTypes.TB": "Tb", "rb.title.skills": "\u041e\u0431\u043e \u043c\u043d\u0435", "rb.title.recommendation": "\u0420\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0430\u0446\u0438\u0438", "resume.applicant.recommendations.contactsHint": "\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u044b \u0434\u043b\u044f \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438 \u0441 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0443\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c \u0443 \u0441\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f", "rb.title.portfolio": "\u041f\u043e\u0440\u0442\u0444\u043e\u043b\u0438\u043e", "resume.block.portfolio.load.error": "\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u043b\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0438 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f", "rb.short.header.education": "\u041e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435", "resume.block.education.level.higher": "\u0412\u044b\u0441\u0448\u0435\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435", "resume.block.education.level.bachelor": "\u0412\u044b\u0441\u0448\u0435\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 (\u0411\u0430\u043a\u0430\u043b\u0430\u0432\u0440)", "resume.block.education.level.master": "\u0412\u044b\u0441\u0448\u0435\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 (\u041c\u0430\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440)", "resume.block.education.level.candidate": "\u0412\u044b\u0441\u0448\u0435\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 (\u041a\u0430\u043d\u0434\u0438\u0434\u0430\u0442 \u043d\u0430\u0443\u043a)", "resume.block.education.level.doctor": "\u0412\u044b\u0441\u0448\u0435\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 (\u0414\u043e\u043a\u0442\u043e\u0440 \u043d\u0430\u0443\u043a)", "resume.block.education.level.unfinished_higher": "\u041d\u0435\u043e\u043a\u043e\u043d\u0447\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0432\u044b\u0441\u0448\u0435\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435", "resume.block.education.level.special_secondary": "\u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0435 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435", "resume.block.education.level.secondary": "\u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435", "rb.title.languages": "\u0417\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435 \u044f\u0437\u044b\u043a\u043e\u0432", "resumeBuilder.languages.level.basic": "\u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f", "resumeBuilder.languages.level.fluent": "\u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u043e \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u044e", "resumeBuilder.languages.level.can_pass_interview": "\u043c\u043e\u0433\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0432\u044c\u044e", "resumeBuilder.languages.level.native": "\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439", "resumeBuilder.languages.level.can_read": "\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u043b\u0438\u0442\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0443", "resumeBuilder.languages.level.a1": "A1 \u2014 \u041d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439", "resumeBuilder.languages.level.a2": "A2 \u2014 \u042d\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u043d\u044b\u0439", "resumeBuilder.languages.level.b1": "B1 \u2014 \u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439", "resumeBuilder.languages.level.b2": "B2 \u2014 \u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435-\u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u043d\u0443\u0442\u044b\u0439", "resumeBuilder.languages.level.c1": "C1 \u2014 \u041f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u043d\u0443\u0442\u044b\u0439", "resumeBuilder.languages.level.c2": "C2 \u2014 \u0412 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435", "resumeBuilder.languages.level.l1": "\u0420\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439", "rb.title.additionalEducation": "\u041f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043a\u0443\u0440\u0441\u044b", "rb.title.attestationEducation": "\u0422\u0435\u0441\u0442\u044b, \u044d\u043a\u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u044b", "applicant.resumes.proftestTitle": "\u0420\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b \u0442\u0435\u0441\u0442\u0430 \u00ab\u041f\u0440\u043e\u0444\u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f\u00bb ", "applicant.resumes.viewProftestResult": "\u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c", "rb.title.certificates": "\u042d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0442\u044b", "rb.view.certificates.custom": "\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435", "rb.view.certificates.microsoft": "Microsoft", "rb.title.citizenship": "\u0413\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e", "rb.title.workTicket": "\u0420\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443", "rb.title.travelTime": "\u0416\u0435\u043b\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0432 \u043f\u0443\u0442\u0438 \u0434\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b", "traveltime.less_than_hour": "\u041d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0430\u0441\u0430", "traveltime.any": "\u041d\u0435 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f", "traveltime.from_hour_to_one_and_half": "\u041d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432", "resume.sidebar.progress": "\u0417\u0430\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435", "resume.sidebar.blocked": "\u0420\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c", "resume.sidebar.visibility": "\u0412\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435", "rb.visibility.change": "\u0418\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u0432\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c", "rb.visibility.status.prefix": "\u0421\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u044d\u0442\u043e \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435 ", "rb.visibility.status.prefix.future": "\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u044d\u0442\u043e \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 ", "rb.visibility.status.prefix.afterUnblock": "\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u044d\u0442\u043e \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 ", "rb.visibility.status.everyone": "\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0443", "rb.visibility.status.clients": "\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c, \u0437\u0430\u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u043d\u0430 \u0420\u0410\u0411\u041e\u0422\u0410.TUT.BY", "rb.visibility.status.whitelist": "\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c", "rb.visibility.status.blacklist": "\u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e \u043e\u0442 \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439", "rb.visibility.status.direct": "\u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043e \u043f\u0440\u044f\u043c\u043e\u0439 \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0435", "rb.visibility.status.no_one": "\u043d\u0435 \u0432\u0438\u0434\u043d\u043e \u043d\u0438\u043a\u043e\u043c\u0443", "anonymousResume.hasHidden.pre": "\u0412\u044b \u0441\u043a\u0440\u044b\u043b\u0438", "abstract.and": "\u0438", "anonymousResume.hasHidden.field.names_and_photo": "\u0424\u0418\u041e", "anonymousResume.hasHidden.field.phones": "\u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d", "anonymousResume.hasHidden.field.email": "\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443", "anonymousResume.hasHidden.field.other_contacts": "\u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u044b", "anonymousResume.hasHidden.field.experience": "\u0432\u0441\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b", "resume.sidebar.visibilityHistory": "\u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0432\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438", "rb.view.ready_to_publish": "\u0420\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043e \u043a \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438.", "rb.progress.lefttofill.required": "\u041e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c:", "rb.progress.lefttofill.optional": "\u0415\u0449\u0435 \u0432\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c:", "rb.progress.lefttofill.moderation": "\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u043e\u0442\u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u0438\u0440\u0443\u0439\u0442\u0435:", "rb.progress.lefttofill.block.experience": "\u043e\u043f\u044b\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b", "rb.progress.lefttofill.block.photo": "\u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044e", "rb.progress.lefttofill.block.position": "\u0436\u0435\u043b\u0430\u0435\u043c\u0443\u044e \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438 \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u0443", "rb.progress.lefttofill.block.education": "\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435", "rb.progress.lefttofill.block.personal": "\u0424\u0430\u043c\u0438\u043b\u0438\u044e \u0438 \u0418\u043c\u044f", "rb.progress.lefttofill.block.contacts": "\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d", "rb.progress.lefttofill.block.additional": "\u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e, \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0432 \u043f\u0443\u0442\u0438 \u0434\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b", "rb.progress.lefttofill.field.education": "\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435", "rb.progress.lefttofill.field.position": "\u0436\u0435\u043b\u0430\u0435\u043c\u0443\u044e \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c", "rb.progress.lefttofill.field.firstName": "\u0438\u043c\u044f", "rb.progress.lefttofill.field.middleName": "\u043e\u0442\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e", "rb.progress.lefttofill.field.lastName": "\u0444\u0430\u043c\u0438\u043b\u0438\u044e", "rb.progress.lefttofill.field.area": "\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f", "rb.progress.lefttofill.field.relocation": "\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0437\u0434\u0430", "rb.progress.lefttofill.field.businessTripReadiness": "\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043a \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u043c", "rb.progress.lefttofill.field.gender": "\u043f\u043e\u043b", "rb.progress.lefttofill.field.preferredContact": "\u0436\u0435\u043b\u0430\u0435\u043c\u044b\u0439 \u0442\u0438\u043f \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438", "rb.progress.lefttofill.field.phone": "\u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d", "rb.progress.lefttofill.field.title": "\u0436\u0435\u043b\u0430\u0435\u043c\u0443\u044e \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c", "rb.progress.lefttofill.field.specialization": "\u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438", "rb.progress.lefttofill.field.experience": "\u043e\u043f\u044b\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b", "rb.progress.lefttofill.field.language": "\u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u044f\u0437\u044b\u043a\u0430\u043c\u0438", "rb.progress.lefttofill.field.travelTime": "\u0436\u0435\u043b\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0432 \u043f\u0443\u0442\u0438", "rb.progress.lefttofill.field.citizenship": "\u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e", "rb.progress.lefttofill.field.educationLevel": "\u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f", "rb.progress.lefttofill.field.postalAddress": "\u043f\u043e\u0447\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441", "rb.progress.lefttofill.field.driverLicenseTypes": "\u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u044f \u043f\u0440\u0430\u0432", "rb.progress.lefttofill.field.hasVehicle": "\u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f", "rb.progress.lefttofill.field.email": "email", "rb.progress.lefttofill.field.skills": "\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u044b\u0435 \u043d\u0430\u0432\u044b\u043a\u0438", "rb.progress.lefttofill.field.videoResume": "\u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u043f\u0440\u0435\u0437\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044e", "rb.progress.lefttofill.field.primaryEducation": "\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435", "rb.progress.lefttofill.field.photo": "\u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044e", "rb.progress.lefttofill.field.attestationEducation": "\u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0435\u0441\u0442\u044b", "rb.progress.lefttofill.field.birthday": "\u0434\u0435\u043d\u044c \u0440\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f", "rb.progress.lefttofill.field.personalSite": "\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0430\u0439\u0442", "rb.progress.lefttofill.field.relocationArea": "\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0437\u0434\u0430", "rb.progress.lefttofill.field.salary": "\u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u0443", "rb.progress.lefttofill.field.workTicket": "\u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443", "rb.progress.lefttofill.field.portfolio": "\u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u043e\u043b\u0438\u043e", "rb.progress.lefttofill.field.skills.personal": "\u043e\u0431\u043e \u043c\u043d\u0435", "rb.progress.lefttofill.field.keySkills": "\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u044b\u0435 \u043d\u0430\u0432\u044b\u043a\u0438", "rb.progress.lefttofill.field.certificate": "\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0442\u044b", "rb.progress.lefttofill.field.additionalEducation": "\u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435", "rb.progress.lefttofill.field.metro": "\u0431\u043b\u0438\u0436\u0430\u0439\u0448\u0435\u0435 \u043c\u0435\u0442\u0440\u043e", "rb.progress.lefttofill.field.recommendation": "\u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0430\u0446\u0438\u0438", "rb.wait_moderation": "\u041e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043c\u043e\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438", "rb.moderate": "\u041d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043c\u043e\u0434\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0443", "rb.publish": "\u041e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c", "rb.publish.isautomatic": "\u041e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438", "rb.touch.error": "\u041d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u0434\u0430\u0442\u0443. \u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044c\u0442\u0435 \u0437\u0430\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435.", "rb.touch": "\u041e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u0434\u0430\u0442\u0443 ", "myresume.publish.nextTouch": "\u041e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437", "resumeUpdate.translation.error": "\u041e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435 \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u0439\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0434\u043d\u0435\u0435", "resumeservices.popup.renewresume": "\u0410\u0432\u0442\u043e\u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435", "infotips.content.renewResume": "\u041f\u043e\u0434\u043d\u0438\u043c\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435 \u0432 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0430\u0445 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438.", "resumeList.maxResumes.warning": "\u041d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 20 \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435 \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0435.", "resumeList.maxResumes.description": "\u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435, \u043e\u0447\u0438\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a. ", "resumeList.newResumeCreate": "\u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435", "resumeservices.popup.markresume": "\u0412\u044b\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435", "resumeList.tools.complete_resume": "\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435", "notifications.renewResume.findOut": "\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u0435\u0435", "rb.suitable.text": "\u0414\u043b\u044f \u0432\u0430\u0441 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e", "rb.suitable.link": "\u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0445 \u0432\u0430\u043a\u0430\u043d\u0441\u0438\u0439 \u043a \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435", "error.400.message": "\u041f\u043b\u043e\u0445\u043e\u0439 \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441", "resume.service.error": "\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u043b\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430. \u0412\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0438 \u043d\u0435\u043f\u043e\u043b\u0430\u0434\u043a\u0438, \u043d\u043e \u043c\u044b \u0443\u0436\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u043c \u043d\u0430\u0434 \u0438\u0445 \u0443\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c.", "resume.anonymous.notexists": "\u0410\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u0443\u0439\u0442\u0435\u0441\u044c \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435.", "resume.applicant.notexists": "\u0412\u044b \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u044d\u0442\u043e \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u0441\u043a\u0440\u044b\u043b \u0435\u0433\u043e.", "rb.nudge.button.ok": "\u041e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c", "rb.nudge.button.cancel": "\u041f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0438\u0442\u044c \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435", "rb.nudge.header": "\u0423\u0440\u0430!", "rb.nudge.text": "\u0412\u0441\u044f \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0430\u044f \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430. \u0422\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e.", "rb.nudge.visibility.text": "\u041d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0430 \u0432\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438:", "rb.moderationNotes.bad": "\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044c\u0442\u0435 \u0412\u0430\u0448\u0435 \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 {0}.", "rb.moderationNotes.bad.link": "\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u043c \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c", "rb.view.backlink": "\u041a \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443 \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435", "admin.rb.tomoderation": "\u041c\u043e\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f", "moderatorResume.bottom.user": "\u041f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c", "moderatorResume.bottom.services": "\u0423\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0421\u0421", "lux.error": "\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u043b\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430. \u041f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u0439\u0442\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u0442\u044c \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0443.", "resume.error.max_resume_limit_exceeded": "\u0412\u044b \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b\u0438 \u043b\u0438\u043c\u0438\u0442 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435.", "resume.error": "\u041f\u0440\u0438 \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u043b\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430.", "applicant.universityMapping.saveSuccess": "\u0418\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u044b", "resumeList.resumesConvertedNotification.success": "\u0422\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0412\u0430\u0448\u0438 \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435 \u0441\u043e \u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u043c\u0438 \u043f\u043e\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b \u0432 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0435", "resumeList.resumesConvertedNotification.error": "\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u043b\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0432\u0435\u0440\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435", "vacancyconstructor.delete.template.notification.content": "{0} \u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d", "vacancyconstructor.delete.template.notification.undo": "\u041e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c", "vacancyconstructor.template.notify.pictureFileTooLarge": "\u041f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u0439\u0442\u0435 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435.\n\u0418\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u043e\u043c \u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 6 \u041c\u0431\u0430\u0439\u0442", "vacancyconstructor.template.notify.unsupportedPictureFileFormat": "\u041d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u0442\u044c \u0444\u0430\u0439\u043b.\n\u0424\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442 \u0444\u0430\u0439\u043b\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0431\u044b\u0442\u044c PNG \u0438\u043b\u0438 JPEG", "vacancyconstructor.template.notify.invalidPictureSize": "\u041f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u0439\u0442\u0435 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435.\n\u0418\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u0442\u044c \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c {0} \u043f\u0438\u043a\u0441\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u0448\u0438\u0440\u0438\u043d\u0443 \u0438 {1} \u043f\u0438\u043a\u0441\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u0432\u044b\u0441\u043e\u0442\u0443", "vacancyconstructor.template.notify.saveTemplateOk": "\u0428\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0451\u043d", "vacancyconstructor.template.notify.imageUploaded": "\u0418\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u043e", "vacancyconstructor.template.notify.imageResized": "\u0418\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e \u043e\u0442\u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e", "vacancyconstructor.template.notify.responseTimeOut": "\u041f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u0430. \u041f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u0439\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0437\u0434\u043d\u0435\u0435", "vacancyconstructor.templateList.notify.errorTemplateDeletedLongAgo": "\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0432\u043e\u0441\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0448\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d\u0430 \u0438\u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u043e", "vacancyconstructor.templateList.notify.renameTemplateOk": "\u0428\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d", "vacancyconstructor.templateList.notify.recoveryTemplateOk": "\u0428\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e \u0432\u043e\u0441\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d", "employerDocuments.delete.success": "\u0424\u0430\u0439\u043b \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e \u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d", "employerDocuments.upload.success.long": "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u044b. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\n\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f\n\u043c\u043e\u0434\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c, \u0441\u0442\u0430\u0440\u044b\u0435 \u0440\u0435\u043a\u0432\u0438\u0437\u0438\u0442\u044b\n\u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435.", "employerDocuments.upload.success": "\u0424\u0430\u0439\u043b \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e.", "employerDocuments.warning.maxFiles": "\u0423\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0440\u044b\u0435 \u0444\u0430\u0439\u043b\u044b, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435", "employerDocuments.err.notificationUploadError": "\u041e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0438 \u0444\u0430\u0439\u043b\u0430.", "employerDocuments.err.deleteError": "\u0424\u0410\u0419\u041b \u041d\u0415 \u0423\u0414\u0410\u041b\u0415\u041d, \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u0439\u0442\u0435 \u0435\u0449\u0435 \u0440\u0430\u0437", "employer.vacancy.archive.result": "\u0412\u0430\u043a\u0430\u043d\u0441\u0438\u044f {0} \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430 \u0432 \u0430\u0440\u0445\u0438\u0432", "employer.vacancies.archive.result.new": "\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u044b \u0432 \u0430\u0440\u0445\u0438\u0432:", "vacancy.some": "\u0432\u0430\u043a\u0430\u043d\u0441\u0438\u0438", "vacancy.many": "\u0432\u0430\u043a\u0430\u043d\u0441\u0438\u0439", "employer.vacancy.upgrade.standard": "\u0412\u0430\u043a\u0430\u043d\u0441\u0438\u044f \u00ab{}\u00bb \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043d\u0430 \u0432\u0430\u043a\u0430\u043d\u0441\u0438\u0435\u0439 \u0421\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442", "employer.vacancy.upgrade.standard_plus": "\u0412\u0430\u043a\u0430\u043d\u0441\u0438\u044f \u00ab{}\u00bb \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043d\u0430 \u0432\u0430\u043a\u0430\u043d\u0441\u0438\u0435\u0439 \u0421\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442 \u043f\u043b\u044e\u0441", "employer.vacancy.upgrade.premium": "\u0412\u0430\u043a\u0430\u043d\u0441\u0438\u044f \u00ab{}\u00bb \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043d\u0430 \u0432\u0430\u043a\u0430\u043d\u0441\u0438\u0435\u0439 \u041f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0443\u043c", "lux.error.network": "\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u043b\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430. \u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044c\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u00a0\u0441\u0435\u0442\u0438 \u0438 \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u0439\u0442\u0435 \u0435\u0449\u0435\u00a0\u0440\u0430\u0437."}}, "banners": {}, "surveys": [], "platform": "XHH", "employerManagerId": null, "userType": "anonymous", "countryId": "4", "employerState": "UNREGISTERED", "fetchingData": {"isFetching": false}, "activeResumeAccessType": null, "resumeVisibilityEmployerWhitelist": {"items": [], "total": 0, "page": 0, "perPage": 10, "isFetching": false}, "resumeVisibilityEmployerBlacklist": {"items": [], "total": 0, "page": 0, "perPage": 10, "isFetching": false}, "xsrfToken": "107b36d635f96376c5eb6f626a65a2b8", "backUrl": null, "errorCode": null, "resumeVisibilityEmployerSearchResultsWhitelist": {"items": [], "total": 0}, "resumeVisibilityEmployerSearchResultsBlacklist": {"items": [], "total": 0, "isFetching": false}, "langs": ["RU"], "resume": {"lang": "RU", "hash": "f9bcfdf0ff029ce3650039ed1f427a78766c37", "id": "43836261", "permission": "view", "percent": 84, "status": "auto_approved", "source": "short", "renewal": false, "updated": 1521363080693, "updateTimeout": 14400000, "accessType": null, "hiddenFields": [], "additionalEducation": {"value": [], "type": "field", "block": "education", "_attributes": null}, "attestationEducation": {"value": [], "type": "field", "block": "education", "_attributes": null}, "certificate": {"value": null, "type": "field", "block": "education", "_attributes": null}, "educationLevel": {"value": "higher", "type": "field", "block": "education", "_attributes": null}, "elementaryEducation": {"value": [], "type": "field", "block": "education", "_attributes": null}, "language": {"value": [{"degree": "l1", "id": 7, "title": "\u0411\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0439"}], "type": "field", "block": "education", "_attributes": null}, "primaryEducation": {"value": [{"id": 203091938, "name": "\u0411\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0442\u0435\u0442 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0438 \u0440\u0430\u0434\u0438\u043e\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u0438\u043a\u0438, \u041c\u0438\u043d\u0441\u043a", "organization": "\u0424\u0430\u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439", "result": "\u0418\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440-\u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0441\u0442", "year": 2015, "universityId": 46130, "specialtyId": null, "facultyId": null}, {"id": 203779047, "name": "\u041c\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e-\u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u0434\u0436 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u0438\u043a\u0438", "organization": "-", "result": "\u041e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 \u042d\u0412\u041c / \u0422\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a-\u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0441\u0442", "year": 2011, "universityId": null, "specialtyId": null, "facultyId": null}], "type": "field", "block": "education", "_attributes": null}, "proftest": {"value": {"resultsReceived": false, "attached": false, "visible": false, "link": "/applicant/proforientation/24932869"}, "type": "field", "block": "education", "_attributes": null}, "advancedKeySkills": {"value": [{"id": 1039, "general": true, "name": "phpMyAdmin", "count": 0, "voted": false}, {"id": 893, "general": true, "name": "MySQL", "count": 0, "voted": false}, {"id": 3750, "general": true, "name": "PHP", "count": 0, "voted": false}, {"id": 857, "general": true, "name": "MS Office", "count": 0, "voted": false}, {"id": 394, "general": true, "name": "Delphi", "count": 0, "voted": false}, {"id": 231, "general": true, "name": "C++", "count": 0, "voted": false}, {"id": 230, "general": true, "name": "C#", "count": 0, "voted": false}, {"id": 598, "general": true, "name": "HTML", "count": 0, "voted": false}, {"id": 684, "general": true, "name": "Joomla CMS", "count": 0, "voted": false}, {"id": 43688, "general": false, "name": "Moodle", "count": 0, "voted": false}, {"id": 4840706, "general": false, "name": "Web.Perspective", "count": 0, "voted": false}, {"id": 6151095, "general": false, "name": "\u041c\u0430\u0440\u043a SQL", "count": 0, "voted": false}, {"id": 597890, "general": false, "name": "DSpace", "count": 0, "voted": false}], "type": "field", "block": "experience", "_attributes": null}, "driverLicenseTypes": {"value": [], "type": "field", "block": "experience", "_attributes": null}, "experience": {"value": [{"id": 293459246, "startDate": "2016-08-01", "endDate": null, "companyName": "\u0411\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0433\u0440\u0430\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0442\u0435\u0442", "companyIndustryId": null, "companyIndustries": [442], "companyAreaId": 1002, "industries": [{"id": 39, "name": "industry.39", "parentId": null, "children": [{"id": 442, "name": "industry.sec.442", "parentId": 39, "children": [], "translit": "vuz_ssuz_kolledzh_ptu", "title": "\u0412\u0443\u0437, \u0441\u0441\u0443\u0437 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u0434\u0436, \u041f\u0422\u0423"}], "translit": "obrazovatelnye_uchrezhdeniya", "title": "\u041e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0443\u0447\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f"}], "companyUrl": "http://www.bsatu.by/", "companyId": null, "position": "\u0418\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043e\u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a", "description": "\u041f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0430 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0431\u0438\u0431\u043b\u0438\u043e\u0442\u0435\u043a\u0438 (\u041c\u0430\u0440\u043a SQL, DSpace, \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u0430\u044f \u0431\u0438\u0431\u043b\u0438\u043e\u0442\u0435\u043a\u0430, \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0431\u0438\u0431\u043b\u0438\u043e\u0442\u0435\u043a\u0438)", "employerId": null, "companyState": null, "companyAreaTitle": "\u041c\u0438\u043d\u0441\u043a", "interval": {"years": 2, "months": 9}, "prettyUrl": "www.bsatu.by/"}, {"id": 218299160, "startDate": "2008-11-01", "endDate": null, "companyName": "\u041c\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0432\u043e\u0440\u0435\u0446 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0438 \u043c\u043e\u043b\u043e\u0434\u0451\u0436\u0438", "companyIndustryId": null, "companyIndustries": [403, 445], "companyAreaId": 1002, "industries": [{"id": 36, "name": "industry.36", "parentId": null, "children": [{"id": 403, "name": "industry.sec.403", "parentId": 36, "children": [], "translit": "gosudarstvennye_organizacii", "title": "\u0413\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438"}], "translit": "gosudarstvennye_organizacii", "title": "\u0413\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438"}, {"id": 39, "name": "industry.39", "parentId": null, "children": [{"id": 445, "name": "industry.sec.445", "parentId": 39, "children": [], "translit": "povyshenie_kvalifikacii_perekvalifikaciya", "title": "\u041f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f"}], "translit": "obrazovatelnye_uchrezhdeniya", "title": "\u041e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0443\u0447\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f"}], "companyUrl": "http://www.mddm.org/", "companyId": null, "position": "\u041b\u0430\u0431\u043e\u0440\u0430\u043d\u0442 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0430 \u0438\u043d\u0442\u0435\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u0432\u043e\u0440\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430", "description": "\u0422\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0443\u0447\u0435\u0431\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u0430 \u043a\u0430\u0431\u0438\u043d\u0435\u0442\u0430 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0438, \u043c\u0435\u0440\u043e\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0439 \u0414\u0432\u043e\u0440\u0446\u0430, \u043d\u0430\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0430 http://mgddm.minsk.edu.by", "employerId": null, "companyState": null, "companyAreaTitle": "\u041c\u0438\u043d\u0441\u043a", "interval": {"years": 10, "months": 6}, "prettyUrl": "www.mddm.org/"}, {"id": 218768015, "startDate": "2008-07-01", "endDate": "2008-07-01", "companyName": "\u041c\u041e\u041e\u0410\u041e \"\u041b\u0443\u0447\"", "companyIndustryId": null, "companyIndustries": [], "companyAreaId": 1002, "industries": [], "companyUrl": null, "companyId": null, "position": "\u041e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 \u042d\u0412\u041c", "description": "\u041e\u0444\u043e\u0440\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0422\u0422\u041d", "employerId": null, "companyState": null, "companyAreaTitle": "\u041c\u0438\u043d\u0441\u043a", "interval": {"years": 0, "months": 1}}], "type": "field", "block": "experience", "_attributes": null}, "hasVehicle": {"value": null, "type": "field", "block": "experience", "_attributes": null}, "keySkills": {"value": [{"string": "phpMyAdmin"}, {"string": "MySQL"}, {"string": "PHP"}, {"string": "MS Office"}, {"string": "Delphi"}, {"string": "C++"}, {"string": "C#"}, {"string": "HTML"}, {"string": "Joomla CMS"}, {"string": "Moodle"}, {"string": "Web.Perspective"}, {"string": "\u041c\u0430\u0440\u043a SQL"}, {"string": "DSpace"}], "type": "field", "block": "experience", "_attributes": null}, "portfolio": {"value": [{"string": 96614016}, {"string": 98269107}], "type": "field", "block": "experience", "_attributes": null}, "portfolioUrls": {"value": [{"id": 96614016, "state": "processed", "title": "\u041a\u0430\u0442\u0430\u043b\u043e\u0433 \u043d\u0435\u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0439", "avatar": "/photo/447261160.png?t=1555822198&h=_Fs2paZNzBU7kK3D9CX5pQ", "preview": "/photo/447261161.png?t=1555822198&h=MvMHlrJUpL9GJBgTAaGqgw", "big": "/photo/447261162.png?t=1555822198&h=tthTDbw5LLAGlV_bSsVWdg"}, {"id": 98269107, "state": "processed", "title": "\u0421\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430\u0442\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0430\u0442\u0430\u043b\u043e\u0433 \u043f\u043e \u0432\u044b\u043f\u0443\u0449\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0434\u0438\u0430\u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u0430\u043c.", "avatar": "/photo/453880910.png?t=1555822198&h=KvUFZRaCQiVSHIV4YA6e-Q", "preview": "/photo/453880911.png?t=1555822198&h=33oDFmEolFndglDM5HUrSg", "big": "/photo/453880912.png?t=1555822198&h=JT9NCgkt8D9W8wwWbevV4A"}], "type": "field", "block": "experience", "_attributes": null}, "recommendation": {"value": [], "type": "field", "block": "experience", "_attributes": null}, "skills": {"value": "PHP Junior.\r\n-------\r\n\u041a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435.", "type": "field", "block": "experience", "_attributes": null}, "totalExperience": {"years": 10, "months": 7}, "age": {"value": 30, "type": "field", "block": "personal", "_attributes": null}, "area": {"value": {"id": 1002, "title": "\u041c\u0438\u043d\u0441\u043a"}, "type": "field", "block": "personal", "_attributes": null}, "birthday": {"value": "1988-05-13", "type": "field", "block": "personal", "_attributes": null}, "businessTripReadiness": {"value": "sometimes", "type": "field", "block": "personal", "_attributes": null}, "fio": "%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87", "firstName": {"value": "\u041f\u0430\u0432\u0435\u043b", "type": "field", "block": "personal", "_attributes": null}, "gender": {"value": "male", "type": "field", "block": "personal", "_attributes": null}, "lastName": {"value": "\u0420\u0443\u0441\u0430\u043a", "type": "field", "block": "personal", "_attributes": null}, "metro": {"value": {"id": 408, "title": "\u041f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u044c \u042f\u043a\u0443\u0431\u0430 \u041a\u043e\u043b\u0430\u0441\u0430", "color": "#0521C3"}, "type": "field", "block": "personal", "_attributes": null}, "middleName": {"value": "\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432\u0438\u0447", "type": "field", "block": "personal", "_attributes": null}, "relocation": {"value": "no_relocation", "type": "field", "block": "personal", "_attributes": null}, "relocationArea": {"value": [], "type": "field", "block": "personal", "_attributes": null}, "citizenship": {"value": [{"id": 16, "title": "\u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u044c"}], "type": "field", "block": "additional", "_attributes": null}, "travelTime": {"value": "any", "type": "field", "block": "additional", "_attributes": null}, "workTicket": {"value": [{"id": 16, "title": "\u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u044c"}], "type": "field", "block": "additional", "_attributes": null}, "email": {"value": "paveldaz@gmail.com", "type": "field", "block": "contacts", "_attributes": null}, "personalSite": {"value": [{"type": "skype", "text": "by_paveldas_ddg"}, {"type": "livejournal", "url": "http://paveldas.livejournal.com/"}, {"type": "personal", "text": "http://diaf.library.ru/", "url": "http://diaf.library.ru/"}], "type": "field", "block": "contacts", "_attributes": null}, "phone": {"value": [{"type": "cell", "country": "375", "city": "25", "number": "7425061", "comment": null, "formatted": "+375 (25) 742-50-61", "raw": "375257425061"}], "type": "field", "block": "contacts", "_attributes": null}, "preferredContact": {"value": "email", "type": "field", "block": "contacts", "_attributes": null}, "employment": {"value": [{"string": "full"}], "type": "field", "block": "position", "_attributes": null}, "salary": {"value": {"amount": 700, "currency": "BYR"}, "type": "field", "block": "position", "_attributes": null}, "specialization": {"value": [{"string": 172}, {"string": 221}], "type": "field", "block": "position", "_attributes": null}, "specializationTree": {"value": [{"id": 1, "name": "professional_area.1", "title": "\u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438, \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442, \u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c", "translit": "Informacionnye-tehnologii-Internet-Telekom", "specialization": [{"id": 172, "isLabour": false, "name": "specialization.172", "title": "\u041d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c, \u041c\u0430\u043b\u043e \u043e\u043f\u044b\u0442\u0430", "translit": "Nachalnyj-uroven"}, {"id": 221, "isLabour": false, "name": "specialization.221", "title": "\u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435, \u0420\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0430", "translit": "Programmirovanie-Razrabotka"}]}], "type": "field", "block": "position", "_attributes": null}, "title": {"value": "\u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0441\u0442; \u041e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 \u041f\u041a", "type": "field", "block": "position", "_attributes": null}, "workSchedule": {"value": [{"string": "flexible"}, {"string": "full_day"}, {"string": "remote"}], "type": "field", "block": "position", "_attributes": null}, "moderationNotes": null, "photo": {"value": [{"string": 97799591}], "type": "field", "block": "photo", "_attributes": null}, "photoUrls": {"value": [{"id": 97799591, "state": "processed", "title": null, "avatar": "/photo/452003090.jpeg?t=1555822198&h=NKmg3oPY-uROexjFb5umtg", "preview": "/photo/452003091.jpeg?t=1555822198&h=PVrUMRCKlAyoN22pHKL94g", "big": "/photo/452003092.jpeg?t=1555822198&h=8WLHbY7ox2EK3jQFNXTnvg"}], "type": "field", "block": "photo", "_attributes": null}, "fieldStatuses": {"redFields": [], "greenFields": [], "leftToFillFields": [], "moderationFields": []}, "emptyBlocks": [], "wasUpdated": {"trl": "single_year", "value": 34372718}, "toUpdate": {"value": 0}, "humanDatesRules": {"60": {"translation": "\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u0443"}, "120": {"count": 2, "translation": "2\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u044b", "ending": 1}, "150": {"count": 3, "translation": "3\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u044b", "ending": 1}, "210": {"count": 4, "translation": "4\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u044b", "ending": 1}, "270": {"count": 5, "translation": "5\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "330": {"count": 6, "translation": "6\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "390": {"count": 7, "translation": "7\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "450": {"count": 8, "translation": "8\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "510": {"count": 9, "translation": "9\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "570": {"count": 10, "translation": "10\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "630": {"count": 11, "translation": "11\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "690": {"count": 12, "translation": "12\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "750": {"count": 13, "translation": "13\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "810": {"count": 14, "translation": "14\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "870": {"count": 15, "translation": "15\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "930": {"count": 16, "translation": "16\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "990": {"count": 17, "translation": "17\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "1050": {"count": 18, "translation": "18\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "1110": {"count": 19, "translation": "19\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "1170": {"count": 20, "translation": "20\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "1230": {"count": 21, "translation": "21\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u0443", "ending": 0}, "1290": {"count": 22, "translation": "22\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u044b", "ending": 1}, "1350": {"count": 23, "translation": "23\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u044b", "ending": 1}, "1410": {"count": 24, "translation": "24\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u044b", "ending": 1}, "1470": {"count": 25, "translation": "25\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "1530": {"count": 26, "translation": "26\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "1590": {"count": 27, "translation": "27\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "1650": {"count": 28, "translation": "28\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "1710": {"count": 29, "translation": "29\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "1770": {"count": 30, "translation": "30\u00a0\u043c\u0438\u043d\u0443\u0442", "ending": 2}, "1800": {"translation": "\u043f\u043e\u043b\u0447\u0430\u0441\u0430"}, "2700": {"translation": "\u0447\u0430\u0441"}, "4500": {"translation": "\u043f\u043e\u043b\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0430"}, "5400": {"count": 2, "translation": "2\u00a0\u0447\u0430\u0441\u0430", "ending": 1}, "9000": {"count": 3, "translation": "3\u00a0\u0447\u0430\u0441\u0430", "ending": 1}, "12600": {"count": 4, "translation": "4\u00a0\u0447\u0430\u0441\u0430", "ending": 1}, "14400": {"translation": "\u043f\u043e\u043b\u0434\u043d\u044f"}, "64800": {"translation": "\u0434\u0435\u043d\u044c"}, "129600": {"count": 2, "translation": "2\u00a0\u0434\u043d\u044f", "ending": 1}, "216000": {"count": 3, "translation": "3\u00a0\u0434\u043d\u044f", "ending": 1}, "302400": {"count": 4, "translation": "4\u00a0\u0434\u043d\u044f", "ending": 1}, "388800": {"count": 5, "translation": "5\u00a0\u0434\u043d\u0435\u0439", "ending": 2}, "475200": {"count": 6, "translation": "6\u00a0\u0434\u043d\u0435\u0439", "ending": 2}, "561600": {"translation": "\u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044e"}, "777600": {"count": 1, "translation": "1\u00a0\u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044e", "ending": 0}, "907200": {"count": 2, "translation": "2\u00a0\u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438", "ending": 1}, "1512000": {"count": 3, "translation": "3\u00a0\u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438", "ending": 1}, "2073600": {"translation": "\u043c\u0435\u0441\u044f\u0446"}, "3456000": {"count": 1, "translation": "1\u00a0\u043c\u0435\u0441\u044f\u0446", "ending": 0}, "3888000": {"count": 2, "translation": "2\u00a0\u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430", "ending": 1}, "6480000": {"count": 3, "translation": "3\u00a0\u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430", "ending": 1}, "9072000": {"count": 4, "translation": "4\u00a0\u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430", "ending": 1}, "11232000": {"translation": "\u043f\u043e\u043b\u0433\u043e\u0434\u0430"}, "25920000": {"translation": "\u0433\u043e\u0434"}, "38880000": {"translation": "2 \u0433\u043e\u0434\u0430"}, "64800000": {"translation": "3 \u0433\u043e\u0434\u0430"}, "103680000": {"translation": "\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 3-\u0445 \u043b\u0435\u0442"}, "-1": {"translation": "\u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u0435\u043a\u0443\u043d\u0434"}}, "updatedHuman": "2018-03-18 11:51:20"}, "resumeExportTypes": [{"name": "doc", "link": "/resume_converter/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.doc?hash=f9bcfdf0ff029ce3650039ed1f427a78766c37&type=rtf", "description": "MSWord", "postprocessing": true}, {"name": "rtf", "link": "/resume_converter/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.rtf?hash=f9bcfdf0ff029ce3650039ed1f427a78766c37&type=rtf", "description": "MSWord", "postprocessing": true}, {"name": "pdf", "link": "/resume_converter/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf?hash=f9bcfdf0ff029ce3650039ed1f427a78766c37&type=pdf", "description": "AdobeReader", "postprocessing": true}, {"name": "txt", "link": "/resume_converter/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.txt?hash=f9bcfdf0ff029ce3650039ed1f427a78766c37&type=txt", "description": "Notepad", "postprocessing": false}], "resumeLanguages": ["RU", "EN"], "resumeShareButtons": {"buttons": [{"type": "vk", "url": "//vk.com/share.php?url=http%3A//jobs.tut.by/nomobile/action/resume/789ef62d00029ce3650039ed1f427a78766c37%3Futm_source%3Dvkontakte%26utm_medium%3Dsocial_share%26utm_campaign%3Dshare_resume%26key_skills%3Don%23key-skills&title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%3B%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9F%D0%9A&description=\u041f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u0442\u0435, \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u043c\u043e\u0438 \u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u044b\u0435 \u043d\u0430\u0432\u044b\u043a\u0438!"}, {"type": "fb", "url": "//www.facebook.com/share.php?u=http%3A//jobs.tut.by/nomobile/action/resume/789ef62d00029ce3650039ed1f427a78766c37%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial_share%26utm_campaign%3Dshare_resume%26key_skills%3Don%23key-skills"}, {"type": "twitter", "url": "//twitter.com/share?url=http%3A//jobs.tut.by/nomobile/action/resume/789ef62d00029ce3650039ed1f427a78766c37%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsocial_share%26utm_campaign%3Dshare_resume%26key_skills%3Don%23key-skills&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%3B%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9F%D0%9A: \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u0442\u0435, \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u043c\u043e\u0438 \u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u044b\u0435 \u043d\u0430\u0432\u044b\u043a\u0438!&hashtags=\u043c\u043e\u0435\u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435\u043d\u0430hh"}, {"type": "ok", "url": "http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st.s=1&st._surl=http%3A//jobs.tut.by/nomobile/action/resume/789ef62d00029ce3650039ed1f427a78766c37%3Futm_source%3Dodnoklassniki%26utm_medium%3Dsocial_share%26utm_campaign%3Dshare_resume%26key_skills%3Don%23key-skills"}, {"type": "gplus", "url": "https://plus.google.com/share?url=http%3A//jobs.tut.by/nomobile/action/resume/789ef62d00029ce3650039ed1f427a78766c37%3Futm_source%3Dgoogleplus%26utm_medium%3Dsocial_share%26utm_campaign%3Dshare_resume%26key_skills%3Don%23key-skills"}, {"type": "li", "url": "http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A//jobs.tut.by/nomobile/action/resume/789ef62d00029ce3650039ed1f427a78766c37%3Futm_source%3Dlinkedin%26utm_medium%3Dsocial_share%26utm_campaign%3Dshare_resume%26key_skills%3Don%23key-skills&title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%3B%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9F%D0%9A&summary=\u041f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u0442\u0435, \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u043c\u043e\u0438 \u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u044b\u0435 \u043d\u0430\u0432\u044b\u043a\u0438!"}, {"type": "mail", "url": "mailto:?subject=\u041f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430\u0432\u044b\u043a\u0438 \u0432 \u043c\u043e\u0435\u043c \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435&body=\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430\u0432\u044b\u043a\u0438 \u0432 \u043c\u043e\u0435\u043c \u0440\u0435\u0437\u044e\u043c\u0435 http%3A//jobs.tut.by/nomobile/action/resume/789ef62d00029ce3650039ed1f427a78766c37%3Futm_source%3Dmailto%26utm_medium%3Dsocial_share%26utm_campaign%3Dshare_resume%26key_skills%3Don%23key-skills"}], "topDomain": "jobs.tut.by"}, "resumesQuantity": null, "resumeViewBackoffice": {}, "config": {"hhcdnHost": "https://hhcdn.ru"}, "appNotifications": [], "features": {"disable_counters": false, "sentry_logging": true, "fingerprinting_enable": true, "secure_portal_enabled": true, "secure_portal_employer_registration_only": false, "employer_extensions_to_detect": "{\"vera\": \"veraBar\", \"friendwork\": \"fwi-popup\", \"potok\": \"potok_io__chrome_extension_iframe\", \"extrasaur\": \"custom-table-iframe-div\"}", "anonymous_resume_enabled": true, "sentry_js_config": "{\r\n \"ignorePaths\": {\r\n \"regexps\": [\r\n \"[\\\\da-f]+/[\\\\da-f-]+/main\\\\.js\",\r\n \".*akamaihd\\\\.net.+$\",\r\n \"\\\\/inj_js\\\\/common\\\\.js\",\r\n \"fingerprintjs\",\r\n \"ckeditor4.5\",\r\n \"axios/lib/core/createError\"\r\n ]\r\n },\r\n \"ignoreErrors\": {\r\n \"strings\": [\r\n \"'e.data.indexOf' is not a function\",\r\n \"Load timeout for modules:\",\r\n \"__gCrWeb.autofill.extractForms\",\r\n \"HTML Parsing Error: Unable to modify the parent container element before the child element is closed\",\r\n \"Uncaught exception: TypeError: Cannot convert 'd.body' to object\",\r\n \"Node cannot be inserted at the specified point in the hierarchy\",\r\n \"TypeError: 'undefined' is not an object (evaluating 'doc.forms')\",\r\n \"Uncaught exception: TypeError: Cannot convert 'a.mini' to object\",\r\n \"window.zAdv\",\r\n \"backbone in Function.e.Router [as extend]\",\r\n \"this._doc.documentElement\",\r\n \"Can't find variable: inf\",\r\n \"SkypeClick2Call\",\r\n \"\u0421\u0438\u043d\u0442\u0430\u043a\u0441\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430\",\r\n \"pixelPositionVal\",\r\n \"Invalid or unexpected token\",\r\n \"Unexpected token <\",\r\n \"Blocked a frame with origin\",\r\n \"__show__deepen\",\r\n \"expected expression, got '<'\",\r\n \"Cannot read property 'forms' of undefined\",\r\n \"GM_addStyle is not defined\",\r\n \"can't redefine non-configurable property \\\"userAgent\\\"\",\r\n \"out of memory\",\r\n \"Can't find varfiable: auto\",\r\n \"only one instance of babel-polyfill is allowed\",\r\n \"this.matches is not a function\",\r\n \"Loading chunk\",\r\n \"Network Error\",\r\n \"NS_ERROR_NOT_INITIALIZED\",\r\n \"NS_ERROR_UNEXPECTED\",\r\n \"jQuery(...).size is not a function\",\r\n \"Unexpected token ILLEGAL\",\r\n \"Unexpected identifier\",\r\n \"Unexpected end of input\",\r\n \"yndx_svtn_e\",\r\n \"TypeError: Cannot set property 'destroySlots' of undefined\",\r\n \"Non-Error exception captured with keys: status, statusText\",\r\n \"SyntaxError: The string did not match the expected pattern.\",\r\n \"The operation is insecure\",\r\n \"No identifiers allowed directly after numeric literal\",\r\n \"wmrzz_time2 is not defined\",\r\n \"Request failed with status code 403\"\r\n ],\r\n \"regexps\": [\r\n \"^undefined$\",\r\n \"^Syntax error$\",\r\n \"^\u041d\u0435\u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430\\\\.$\",\r\n \"^\u041d\u0435\u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u044b\u0439 \u0437\u043d\u0430\u043a$\",\r\n \"^\\\\[object Event\\\\]$\",\r\n \"\\\\bgST\\\\b\",\r\n \"\u041d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u043f\u0430\u043c\u044f\u0442\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438[\\\\s\\\\S]+?fingerprint2\",\r\n \"^illegal character$\",\r\n \"^Access is denied\\\\.\\\\s*$\",\r\n \"^Timeout$\",\r\n \"^Unexpected token else$\",\r\n \"^\u041d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u043f\u0430\u043c\u044f\u0442\u0438$\",\r\n \"^\\\\[CKEDITOR.resourceManager.load\\\\] Resource name \\\"default\\\" was not found at\",\r\n \"can't redefine non-configurable property \\\"AceScript\\\"\"\r\n ]\r\n }\r\n}", "vishnu_webim_integration": true}, "accountHistoryActionsData": {"tabs": []}, "accountHistoryMoney": {}, "accountHistoryServices": {}, "accountHistoryReplenishments": {}, "accountHistoryExpenditures": {}, "applicantResumes": [], "applicantResumesView": [], "infoTip": "", "request": {"protocol": "https", "host": "jobs.tut.by", "url": "/resume/f9bcfdf0ff029ce3650039ed1f427a78766c37"}, "resumeLimits": {"max": 0, "remaining": 0}, "applicantSuitableVacancyByResume": [], "resumeFormHash": "", "resumeFormAttributesByHash": {}, "resumeFormConditionsByHash": {}, "resumeFormDefaultsByHash": {}, "resumeFormFieldsByHash": {}, "suggestedKeySkills": [], "resumeFormLanguages": [], "resumeFormVacancy": null, "notifications": [], "areaTree": [], "profareaTree": [], "currencies": {"default": null, "list": []}, "languages": [], "languageLevels": [], "educationLevels": [], "employments": [], "schedules": [], "driverLicenseTypes": [], "metroCities": [], "stayInTouch": [], "vacancyClickmeLanding": {}, "vacancyCreateInitialBody": {}, "vacancyCreateRules": {}, "employerAddresses": [], "employerDepartments": [], "employerExperiences": [], "employerEmployments": [], "employerWorkSchedules": [], "employerLicenses": [], "managerActiveCount": {}, "managerNegotiationStats": {}, "managersList": [], "vacanciesByManager": {}, "similarCounterByVacancy": {}, "vacancyUpgrades": {}, "employerManagers": [], "managerAnnouncementBanner": {}, "employerDocuments": [], "employerDocumentsSettings": {}, "employerSettingsMenu": {"employerManagersLink": "/employer/managers", "menuItems": []}, "employerCompanyMenu": [], "searchQuery": null, "employerManagersList": [], "currentManagerId": "", "accountPhoneVerification": {}, "vacancyTemplates": null, "employerTests": null, "employerInsiders": [], "labourSpecializations": {}, "availableVacancyPublications": {}, "employerBillingInfo": null, "clickmeInfo": null, "employerAgreements": [], "vacancySelectedCitiesCount": 0, "discriminationWarning": false}

Русак Павел Александрович

Мужчина, 30 лет, родился 13 мая 1988

Минск, м. Площадь Якуба Коласа, не готов к переезду, готов к редким командировкам

+375 (25) 742-50-61
paveldaz@gmail.com — предпочитаемый способ связи
by_paveldas_ddg

Программист; Оператор ПК

700 бел. руб.

Информационные технологии, интернет, телеком
  • Начальный уровень, Мало опыта
  • Программирование, Разработка

Занятость: полная занятость

График работы: гибкий график, полный день, удаленная работа

Опыт работы 10 лет 7 месяцев

Август 2016по настоящее время
2 года 9 месяцев
Белорусский государственный аграрный технический университет

Минск,

Образовательные учреждения... Показать еще

Инженер-системотехник
Поддержка функционирования библиотеки (Марк SQL, DSpace, электронная библиотека, компьютеров библиотеки)
Ноябрь 2008по настоящее время
10 лет 6 месяцев
Минский государственный дворец детей и молодёжи

Минск,

Государственные организации... Показать еще

Лаборант отдела интеллектуального творчества
Техническое обеспечение учебного процесса кабинета экономики, мероприятий Дворца, наполнение сайта http://mgddm.minsk.edu.by
Июль 2008Июль 2008
1 месяц
МООАО "Луч"

Минск

Оператор ЭВМ
Оформление ТТН

Ключевые навыки

phpMyAdmin
MySQL
PHP
MS Office
Delphi
C++
C#
HTML
Joomla CMS
Moodle
Web.Perspective
Марк SQL
DSpace

Обо мне

PHP Junior.
-------
Коллекционирование.

Портфолио

Высшее образование

2015
Факультет компьютерных технологий, Инженер-программист
2011
Минский государственный профессионально-технический колледж электроники
-, Оператор ЭВМ / Техник-программист

Знание языков

БелорусскийРодной

Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Беларусь

Разрешение на работу: Беларусь

Желательное время в пути до работы: Не имеет значения